Μαρία Κορινθίου – Μαρία Λουίζα Βούρου – HAPPY HOUR